Stichting Quast

stichting voor queer art

 
 


QUEER

Queer betekent gek, vreemd. Anders, apart. Maar ook pot of poot. Een nieuwe generatie hlbt's gebruikt het scheldwoord nu als geuzennaam. Over de precieze betekenis van deze geuzennaam wordt heel wat geredekaveld. Ook door kunstenaars die zich met Queer Art bezig houden. 

Met de opkomst van de moderne homo- lesbische beweging in 70s ontstond in navolging van de vrouwenkunst in de feministische beweging ook gay art ofwel hlbt kunst. De queer art is een nakomelingtje van deze beide en haar zusje is de gender art. 

Queer art gaat over (homo)seksualiteit. Hoe die beleefd wordt, hoe erop gereageerd wordt, wat ermee gedaan wordt. Hier en nu. Vroeger en later. Elders. Door mannen, vrouwen, anderen. 

In Nederland wordt nog weinig gedaan aan queer art. Wat zegt dat over ons? Wat hebben wij daarop te zeggen? 

Opening Queering Art 26 juli 2014 (foto: Leo van Adrichem)

"In de jaren 70 ging het in de gay en lesbian art vooral om verzet tegen onderdrukking van homoseksualiteit. Het ging erom homoseksualiteit zichtbaar te maken. Homoseksualiteit werd gezien als bron waaruit alternatieven voor een onderdrukkende (hetero-)seksualiteit voort zouden komen. Ook toen al wilde menigeen zich niet meer in een hokje laten stoppen. Ook niet in een nieuw homoseksueel hokje, hoe gay ook. Nu gaan veel queer kunstenaars nog een stap verder. Zij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn als je traditionele indelingen van sekse en seksualiteit loslaat. Dat is pas echt queer!"   

(Uit: Openingspraatje bij expositie Queering Art, 26 jui 2014).